• Prerušenie prevádzky ZŠ od 14.-16.12.2022

     • Vážení rodičia,

      Súkromná základná škola Centra pre rodinu, Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad, zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Adrianou Aganbegović, Vám týmto oznamuje, že v súlade s prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade a po dohode so zriaďovateľom školy, na základe potvrdenej opakovanej chorobnosti žiakov nad 50% sa z vyššie uvedených dôvodov

      v našej základnej škole PRERUŠUJE výchovno-vzdelávací proces od 14.12. -16.12.2022 (vrátane). 

      Výchovno-vzdelávací proces sa opäť začne dňa 19.12.2022, kedy budeme v súlade s vyššie uvedeným prehodnocovať aktuálnu chorobnosť žiakov. V zmysle vyššie uvedeného má zákonný zástupca nárok na OČR. Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste počas prerušenia prevádzky ZŠ odsledovali zdravotný stav Vašich detí.

      Týmto opatrením chceme zamedziť nakazeniu zdravých detí, nakoľko predpokladáme, že do nedele sa u nakazených, zatiaľ nepríznakových, prípadne minimálne príznakových detí, ochorenie prejaví a môžu sa začať liečiť a zároveň neprídu do kontaktu so zdravými deťmi.

      Prosíme Vás, aby ste v pondelok priniesli do školy len bezpríznakové zdravé deti. Ďalšie informácie v tejto veci Vám poskytneme v pondelok.

     • Prerušenie prevádzky MŠ - 9.12.2022 z dôvodu vysokej chorobnosti detí

     • Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Strážske námestie 543/1, 058 01 Poprad zastúpená riaditeľkou školy Ing. Beátou Spodnou Vám týmto oznamuje, že v súlade s prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade a po dohode so zriaďovateľom školy, na základe potvrdenej opakovanej chybovosti žiakov takmer 50% sa z vyššie uvedených dôvodov v našej materskej škole

       

      PRERUŠUJE výchovno-vzdelávací proces od 9.12. -11.12.2022.

      Výchovno-vzdelávací proces sa začne dňa 12.12.2022.

       

      Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste počas prerušenia prevádzky MŠ odsledovali zdravotný stav vašich detíTýmto opatrením chceme zamedziť nakazeniu zdravých detí, nakoľko predpokladáme, že do nedele sa u nakazených, zatiaľ nepríznakových, prípadne minimálne príznakových detí, ochorenie prejaví a môžu sa začať liečiť a zároveň neprídu do kontaktu so zdravými deťmi. Prosíme, aby ste v pondelok priniesli do škôlky len bezpríznakové zdravé deti, nakoľko nás ešte čaká vianočná besiedka a radi by sme sa tam stretli v čo najväčšom počte. Rodič má nárok na OČR.

       

      Montessori Akadémia Poprad

       

     • Slávnosť svätého Mikuláša v našej Akadémii

     • Ďakujeme našim školákom, ktorí si pre škôlkarov pripravili nádherný program o svätom Mikulášovi. Dozvedeli sme sa od nich napríklad to, že sa svätý Mikuláš narodil v roku 270 v meste Patara a ešte aj omnoho viac historických faktov z jeho detstva a života. Dobré skutky z jeho života nám priblížili krásnym divadielkom o troch chudobných dcérach. No a samozrejme, keďže tento deň je o láske a obdarovaní darčekmi, potešili sa nimi všetky deti a nezabudli sme ani na rodičov, ktorým v tento deň naše deti pripravili sladké prekvapenie z ❤️

    • Kontakt

     • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
     • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad Slovakia
     • +421 915 972 513
   • .

   • Mapa

   Počet návštev: 48114