• Presahujeme hranice tradičného vzdelávania 

    • Svetovo uznávaný vzdelávací systém Dr. Márie Montessori
    • Dvojnásobný počet pedagógov na triede oproti bežnej škôlke
    • Bilingválne vzdelávanie native speaker lektormi
  •  

  • Poslaním Montessori akadémie je poskytovať 
   kvalitné a svetovo uznávané vzdelávanie dr. Márie Montessori, ktoré podporuje akademickú excelentnosť a rozvíja u detí všetky kompetencie potrebné na to,
   aby sa zapojili do života ako silné osobnosti a úspešní lídri.

  • Formy vzdelávania

  • Novinky

     • Prerušenie prevádzky ZŠ od 14.-16.12.2022

      Vážení rodičia,

      Súkromná základná škola Centra pre rodinu, Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad, zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Adrianou Aganbegović, Vám týmto oznamuje, že v súlade s prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade a po dohode so zriaďovateľom školy, na základe potvrdenej opakovanej chorobnosti žiakov nad 50% sa z vyššie uvedených dôvodov

     • Prerušenie prevádzky MŠ - 9.12.2022 z dôvodu vysokej chorobnosti detí

      Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Strážske námestie 543/1, 058 01 Poprad zastúpená riaditeľkou školy Ing. Beátou Spodnou Vám týmto oznamuje, že v súlade s prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade a po dohode so zriaďovateľom školy, na základe potvrdenej opakovanej chybovosti žiakov takmer 50% sa z vyššie uvedených dôvodov v našej materskej škole

   • Najlepšie vzdelávanie v Poprade?


  •  


    • Moja dcéra Ninka navštevuje túto materskú škôlku a okrem pedagogiky montessori oceňujem individuálny a veľmi ľudský prístup k deťom. Som rada, že je tu aj možnosť pre rodičov aktívne sa podieľať na aktivitách škôlky, a tak škôlka dáva priestor aj pre vytváranie priateľských vzťahov nie len medzi deťmi ale aj rodičmi.

     Dagmar Tragalová

     • Môj syn absolvoval v tejto škôlke absolútne ideálnu adaptáciu na škôlku. Som vďačná za túto možnosť, podľa mňa nič lepšie nás nemohlo postretnúť :-) Dieťatko môže na začiatku byť v škôlke s maminkou alebo iným členom rodiny až dovtedy, kým to potrebuje a nadobudne istotu, že je v škôlke v bezpečí.

      Elena Vargová


      • Som naozaj veľmi spokojný, že Jakubko chodí do škôlky práve tu. Veľa sa naučil a doma o škôlke pekne rozpráva. Ráno s ním nie je žiadny problém a to vďaka zaujímavému programu a milému prístupu pedagógov.
       Ďakujem.

       Pavol Juščák
       • Súkromnú materskú škôlku môžem iba odporúčať,pretože usmerňujú kroky našich ratolestí s láskou.

        Martina Grivalská
      • Tiež nás nájdete

       • Facebook
       • Youtube
         • Kontakt

          • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
          • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad Slovakia
          • cprpoprad@gmail.com
          • +421 915 972 513
        • Mapa

        Počet návštev: 771845