• Presahujeme hranice tradičného vzdelávania 

    • Svetovo uznávaný vzdelávací systém Dr. Márie Montessori
    • Dvojnásobný počet pedagógov na triede oproti bežnej škôlke
    • Bilingválne vzdelávanie native speaker lektormi
  •  

  • Poslaním Montessori akadémie je poskytovať 
   kvalitné a svetovo uznávané vzdelávanie dr. Márie Montessori, ktoré podporuje akademickú excelentnosť a rozvíja u detí všetky kompetencie potrebné na to,
   aby sa zapojili do života ako silné osobnosti a úspešní lídri.

  • Formy vzdelávania

  • Novinky

     • Prerušenie prevádzky MŠ - 9.12.2022 z dôvodu vysokej chorobnosti detí

      Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Strážske námestie 543/1, 058 01 Poprad zastúpená riaditeľkou školy Ing. Beátou Spodnou Vám týmto oznamuje, že v súlade s prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade a po dohode so zriaďovateľom školy, na základe potvrdenej opakovanej chybovosti žiakov takmer 50% sa z vyššie uvedených dôvodov v našej materskej škole

     • Slávnosť svätého Mikuláša v našej Akadémii

      Ďakujeme našim školákom, ktorí si pre škôlkarov pripravili nádherný program o svätom Mikulášovi. Dozvedeli sme sa od nich napríklad to, že sa svätý Mikuláš narodil v roku 270 v meste Patara a ešte aj omnoho viac historických faktov z jeho detstva a života. Dobré skutky z jeho života nám priblížili krásnym divadielkom o troch chudobných dcérach. No a samozrejme, keďže tento deň je o láske a obdarovaní darčekmi, potešili sa nimi všetky deti a nezabudli sme ani na rodičov, ktorým v tento deň naše deti pripravili sladké prekvapenie z ❤️

     • Nastal čas na spoznávanie nášho sveta 🪐✨

      The big picture ”

      Školský rok začína vždy rozprávaním Veľkých príbehov. ,,Veľké“ sa nenazývajú náhodou. Sú plné veľkých obrazov, prepojených celkov, veľkých otázok, veľkého úžasu a veľkých výziev. Veľké príbehy dávajú učivu rámec, ktorý pomáha deťom zasadiť detaily do celku. 🤓

      Prvý veľký príbeh je venovaný vzniku Zeme 💥🌎

   • Najlepšie vzdelávanie v Poprade?


  •  


    • Moja dcéra Ninka navštevuje túto materskú škôlku a okrem pedagogiky montessori oceňujem individuálny a veľmi ľudský prístup k deťom. Som rada, že je tu aj možnosť pre rodičov aktívne sa podieľať na aktivitách škôlky, a tak škôlka dáva priestor aj pre vytváranie priateľských vzťahov nie len medzi deťmi ale aj rodičmi.

     Dagmar Tragalová

     • Môj syn absolvoval v tejto škôlke absolútne ideálnu adaptáciu na škôlku. Som vďačná za túto možnosť, podľa mňa nič lepšie nás nemohlo postretnúť :-) Dieťatko môže na začiatku byť v škôlke s maminkou alebo iným členom rodiny až dovtedy, kým to potrebuje a nadobudne istotu, že je v škôlke v bezpečí.

      Elena Vargová


      • Som naozaj veľmi spokojný, že Jakubko chodí do škôlky práve tu. Veľa sa naučil a doma o škôlke pekne rozpráva. Ráno s ním nie je žiadny problém a to vďaka zaujímavému programu a milému prístupu pedagógov.
       Ďakujem.

       Pavol Juščák
       • Súkromnú materskú škôlku môžem iba odporúčať,pretože usmerňujú kroky našich ratolestí s láskou.

        Martina Grivalská
      • Tiež nás nájdete

       • Facebook
       • Youtube
         • Kontakt

          • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
          • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad Slovakia
          • cprpoprad@gmail.com
          • +421 915 972 513
        • Mapa

        Počet návštev: 748222