• Náš tím

   • Ing. Beáta Spodná

   • zriaďovateľka, riaditeľka
    v roku 2005 som založila Súkromnú materskú školu Centra pre rodinu, lebo som bola presvedčená, že šťastie deti závisí v ich rannom detstve od tých ktorí sú mu najbližšie a ich šťastie v dospelosti je priamo úmerne tomu, či  boli šťastné keď boli deťmi. Najväčším poslaním dospelých je, aby dokázali  myslieť, hovoriť a konať tak aby okolo nich boli len šťastné deti. Urobiť dieťa šťastným je preň ten najväčší dar, ale je to zároveň pre nás dospelých často veľmi ťažké, a čo v niektorých situáciách ani nezvládneme . Nie preto ,že by sme si to neželali, ale preto že nepoznáme ich túžby a priania nedokážeme vnímať ich potreby. Preto, že ich čistý svet je nám príliš vzdialený ich túžby a potreby sú pre nás často nepochopiteľné a neznáme. Inokedy sa obávame povedať nie, lebo si možno neuvedomujeme, že až v nami nastavených hraniciach sa začne dieťa cítiť bezpečne. A niekedy nám pripadajú ich priania tak nepodstatné a hlúpe, že si na ich splnenie jednoducho nenájdeme ani čas. Láska je kľúčom k všetkému. Ďakujem svojím rodičom a starej mame za veľkú lásku, ktorú mi darovali. Bohu za deti, ktoré mi zveril a ktoré mi dovolili nahliadnuť do ich sveta a stále mi dávajú novú šancu vyčariť úsmev na ich tvári. Ďakujem, že som si mohla vypočuť  Roberta Searsa, M.D a dozvedieť sa o vzťahovej výchove a Márií Montesosri za to, že celý svoj život zasvätila deťom, ich poznaniu a vypracovaniu pedagogiky, ktorá vychádza z poznania dieťaťa a jeho potrieb a z ktorej môžem čerpať pri vedení tejto materskej školy. Želám si , aby to čo v našej škôlke ponúkame deťom vychádzalo z poznania, akceptovania a napĺňania prirodzených potrieb dieťaťa a aby deti v nej boli šťastné, spokojné a harmonický sa rozvíjajúce v nádherné ľudské bytosti.

   • Mgr. Lubomíra Novotná

   • učiteľka
    Ukončila som bakalárske štúdium na Prešovskej univerzite v obore Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených. Magisterské štúdium som ukončila v obore Pedagogika mentálne postihnutých. V roku 2012 som nastúpila do tejto materskej školy ako učiteľka. Tu som sa po prvý krát stretla s montessori pedagogikou a zapáčila sa mi natoľko , že v roku 2014 som sa zúčastnila 5 týždňového kurzu AMI Foundation course pre 3-6 ročné deti v Montessori Institute v Prahe. Vedomosti a skúsenosti ktoré som  za tieto roky nadobudla sa snažím naplno využívať nielen v práci, ale aj doma pri mojej 2 ročnej dcére. 

   • Lenka Zatkovská

   • učiteľka

    Bakalárske štúdium som ukončila na Prešovskej univerzite v odbore Majster odbornej výchovy, Učiteľ praktickej prípravy a vychovávateľ. Od roku 2012 som pôsobila v zahraničí / Rakúsko/, kde som sa prvýkrát stretla s ranou pedagogikou s prvkami M. Montessori. Táto pedagogika sa mi natoľko zapáčila, že v r. 2016 som si v Innsbrucku doplnila vzdelanie v ranej pedagogike s vekovou špecializáciou od 0 do 4 rokov. Vedomosti a skúsenosti, ktoré som získala štúdiom a prácou v zahraničí sa po návrate na Slovensko snažím naďalej využívať v práci s deťmi. Práca s deťmi ma napĺňa a preto by som sa aj naďalej chcela tejto práci venovať a vzdelávať. Medzi moje záľuby patria praktické činnosti, tvorenie, cestovanie.

   • Romana Spodná 

   • učiteľka
    Vyštudovala som Strednú pedagogickú školu v Levoči a momentálne sa venujem štúdiu psychológie na Trnavskej univerzite. Po strednej škole som spoznala pedagogiku dr. Márie Montessori, a keďže ma jej myšlienky veľmi oslovili, rozhodla som sa absolvovať Národné montessori vzdelávanie v Bratislave a neskôr aj v Prahe. Som presvedčená, že je to najlepšia cesta v oblasti vzdelávania detí, a preto sa chcem v budúcnosti určite venovať ďalšiemu štúdiu montessori pedagogiky. Prácu s deťmi mám veľmi rada a napĺňa ma. Medzi moje záľuby patrí lyžovanie, korčuľovanie, no rada tiež spievam, hrám na husle, gitaru, klavír a flautu.

   • Radoslava Gavendová

   • učiteľka

    Po ukončení Obchodnej akadémie, som sa rozhodla pokračovať v štúdiu pedagogickým smerom. Úspešne som v roku 2016 ukončila Magisterské štúdium Predškolskej pedagogiky na Prešovskej univerzite v Prešove. S Montessori pedagogikou som sa prvý krát stretla počas bakalárskeho štúdia, keď som sa zapojila do projektu, ktorého zámer bol rozšíriť povedomie o tomto alternatívnom vzdelávaní medzi študentov. Počas kurzu ma pedagogika zaujala natoľko, že som sa jej chcela venovať aj ďalej. Osvojené vedomosti som aplikovala aj pri výchove mojich dvoch detičiek. Svoju voľný čas venujem hlavne rodine a zvieratkám :).

   • Mgr. Anna Skasková

   • učiteľka
    Po ukončení Strednej pedagogickej školy v Levoči som pokračovala v štúdiu na Pedagogickej fakulte v Prešove. Mojím študijným odborom bola Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených. Počas štúdia som absolvovala prax v materských ale aj základných školách. Práca s deťmi ma vždy veľmi zaujímala a preto som aj počas letných prázdnin pracovala ako animátorka v letnom tábore. Medzi moje hlavne záľuby patrí turistika a cyklistika.

   • Michaela Barillová

   • anglický lektor
     

   • Mgr. Mária Blchová

   • učiteľka ZŠ
    Magisterské štúdium som ukončila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komneského v Bratislave, odbor učiteľ pre primárne vzdelávanie. Počas štúdia som absolvovala množstvo hospitačných a náčuvových praxí v materských , základných školách a ako opatrovateľka detí v detskom kútiku. Pôsobila som ako učiteľ v Súkromnej materskej škole Centra pre rodinu a v súčasnosti ako učiteľka v našej komunitnej základnej škole, ktorá poskytuje montessori vzdelávanie pre absolventov našej montessori materskej školy. Absolvovala som národný Montessori kurz v Prahe , zameraný na vzdelávanie detí vo veku od 6 do 12 rokov. Medzi moje záľuby patrí spev, hra na flaute, literatúra, cestovanie.

   • Mgr. Michaela Breslerová

   • učiteľka ZŠ
    Študovala som na Strednej pedagogickej škole v Levoči
    a Vysokej škole, katedru humanitných a prírodných vied, v Prešove. S deťmi pracujem už 3
    roky a absolvovala som aj pedagogickú prax v rámci mojich štúdií na strednej a vysokej škole.
    Mám rada tvorivú a aktívnu prácu s deťmi, v ktorej môžem využiť moje schopnosti a talent.
    Obľubujem spev, tanec, výtvarné činnosti, ako aj šport. Som zodpovedná a flexibilná. Moju
    prácu mám veľmi rada a pristupujem k nej svedomito.

   • Kontakt

    • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
    • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad
     Slovakia
    • +421 915 972 513
  • .

  • Mapa

  Počet návštev: 7246