Naša Montessori akadémia

  • NAŠA MONTESSORI AKADÉMIA

   Montessori akadémia ponúka v oblasti Popradu jedinečné možnosti pre rozvoj Vášho dieťaťa. Cieľom nášho tímu je v krásnych a slnečných priestoroch s nádhernou záhradou vytvoriť pre každé dieťa bezpečné, milujúce a podnetné prostredie, v ktorom zažije, že svet je krásne miesto. Úcta, rešpekt, sloboda, spolupráca, zažívanie radosti z úspechu a individuálny rozvoj každého dieťaťa sú základné princípy, ktoré uplatňujeme, a vďaka ktorým môže každé dieťa naplno rozvinúť svoj maximálny potenciál a slobodne formovať seba v šťastnú, sebavedomú, slobodnú, nezávislú, inteligentnú a cieľavedomú osobnosť s vlastnou vnútornou motiváciou.

   Idea našej školy vznikla v roku 2005, keď Ing. Beáta Spodná založila Súkromnú materskú školu Centra pre rodinu. Od roku 2010 sme v našej materskej škole začali uplatňovať svetovo uznávaný vzdelávací systém dr. Márie Montessori. Rozšírenie vzdelávania aj pre deti vo veku od 6 do 9 rokov v školskom roku 2016/2017 a vzdelávania pre deti vo veku od 2 do 3 rokov v školskom roku 2017/2018 nás viedlo k zriadeniu Montessori akadémie, ktorá zastrešuje celý vzdelávací koncept.

   • Kontakt

    • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
    • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad
     Slovakia
    • +421 915 972 513
  • .

  • Mapa

  Počet návštev: 4400