• 2-3

    • Vek od 2 do 3 rokov predstavuje v živote dieťaťa obdobie, kedy sa z bezpečnej náruče rodičov postupne vydáva objavovať a skúmať svoje okolie. V tomto veku dieťa zdokonaľuje svoju reč, chôdzu, osvojuje si hygienické návyky,...Kľúčovou vývinovou úlohou dieťaťa v tomto veku je získanie pocitu samostatnosti a nezávislosti. Je to práve úspech v sebaobslužných činnostiach, vďaka ktorému sa tento pocit u dieťaťa vytvorí. Nezvládnutie tejto úlohy vedie častokrát k trvalému pocitu neistoty. Už v tomto veku sa začína rozvoj tvorivého a intelektového potenciálu dieťaťa. Naša MŠ ponúka pre deti v tomto veku pripravené prostredie odpovedajúce ich aktuálnym vývinovým potrebám, aby mohli v bezpečnom prostredí naplniť vývinové úlohy, ktoré im tento vek prináša.

    • Kontakt

     • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
     • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad
      Slovakia
     • +421 915 972 513
   • .

   • Mapa

   Počet návštev: 7221