• Rodičovské združenie v MŠ

     • Milí rodičia,
      pozývame Vás na krátke rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 8.9.2023 (piatok) o 16:30 v priestoroch MŠ (Strážske námestie 1, Poprad) na 2.poschodí.
      S pozdravom, tím Montessori akadémie

     • Adaptačný týždeň pre novoprijaté detičky

     • V dňoch od 21.8. do 25.8.2023 bude v našej škôlke prebiehať adaptačný týždeň pre novoprijaté deti. 

      V tomto týždni novoprijaté deti prichádzajú do škôlky na jednu hodinu denne, spoznávajú nové prostredie škôlky, nové pani učiteľky a montessori materiál v bezpečnom prostredí v sprievode rodiča.

      Máte možnosť vybrať si čas, ktorý vám vyhovuje a to buď od 9:00-10:00, alebo od 10:30 do 11:30. 

       

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

     • Vážení rodičia,

      po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva prerušujeme prevádzku v našej MŠ v dňoch od 19.6 do 20.6.2023 (pondelok, utorok) a to z dôvodu vysokého výskytu črevnej nákazy.

      Rodič má nárok na očr, aj keď dieťa neprejavuje akútne príznaky ochorenia.

     • Nahlasovanie MŠ počas letných prazdnin ☀️

     • Milí rodičia,

      počas letných prázdnin bude v našej materskej škole prevádzka v mesiaci júl.

      V priloženom linku sa nám prosím do 4.6.2023 k jednotlivým týždňom vyjadrite, či v danom týždni bude Vaše dieťa navštevovať škôlku : https://forms.gle/tXS86zzyus3jVVA19

      Prosíme Vás, aby ste nám nahlásili len deti, ktoré reálne prídu, nakoľko potrebujeme pani učiteľkám z dôvodu čerpania dovoleniek nastaviť presné úväzky.

      Ďakujeme!

     • Prevádzka v MŠ - 11.4.2023

     • Prevádzka v MŠ bude zajtra, 11.4.2023 pre nahlásené deti v čase od 7:00 do 16:00 hod. 

       

      Prajeme pekný zvyšok veľkonočných sviatkov ! 🐣

     • Deň otvorených dverí v MŠ ! ❤️👨‍👩‍👧‍👦

     • Milí rodičia, 

      Pozývame vás na

      Deň otvorených dverí v našej Materskej škole ! 

      V stredu, 5.apríla 2023 o 9:00 hod. na adrese Strážske námestie 1, Poprad

      Ak máte akékoľvek otázky alebo vám termín DOD nevyhovuje, neváhajte nás kontaktovať. 

      Tešíme sa na naše spoločné stretnutie ! 

     • Naši školáci ďalej objavujú svet okolo nich ! 🤓 Tentokrát sa začali venovať ľudskému telu 🧠

     • V rámci tejto veľkej témy si vypočuli Príbeh o Veľkej rieke. Príbeh o Veľkej rieke patrí medzi malé Montessori príbehy a práve tento príbeh napísal Mario Montessori. Je to metaforický príbeh o ľudskom obehovom systéme a ďalších systémoch, s ktorými spolupracuje.

      Takto pripravené a podnetné prostredie majú deti možnosť zažívať už od prvého ročníka ZŠ ! Takto má možnosť každé dieťa objaviť svoje talenty a rozvíjať svoje záujmy vysoko nad rozsah bežných štandardov.

     • Tento týždeň priniesol našim školákom nové informácie o PLAZOCH 🐢 a VTÁKOCH 🦅

     • Staršie deti si v skupinkách vypracovali projekty a následne ich odprezentovali mladším spolužiakom. Výhodou takejto zmiešanej skupiny je to, že deti medzi sebou nesúperia, ale spoločne spolupracujú. Starší sa spontánne delia o svoje vedomosti a zručnosti s mladšími, mladšie deti nachádzajú v prípade potreby pomoc a oporu vo svojich starších kamarátoch, nemusia sa hneď obracať na učiteľa.

      To je jeden zo zdrojov súdržnosti detského kolektívu v našej Montessori škole 😊

      Čas na matematike a slovenskom jazyku využívame na prácu s Montessori pomôckami, svoje vedomosti si upevňujeme aj v pracovných zošitoch či pracovných listoch 😊

     • Prerušenie prevádzky ZŠ od 14.-16.12.2022

     • Vážení rodičia,

      Súkromná základná škola Centra pre rodinu, Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad, zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Adrianou Aganbegović, Vám týmto oznamuje, že v súlade s prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade a po dohode so zriaďovateľom školy, na základe potvrdenej opakovanej chorobnosti žiakov nad 50% sa z vyššie uvedených dôvodov

      v našej základnej škole PRERUŠUJE výchovno-vzdelávací proces od 14.12. -16.12.2022 (vrátane). 

      Výchovno-vzdelávací proces sa opäť začne dňa 19.12.2022, kedy budeme v súlade s vyššie uvedeným prehodnocovať aktuálnu chorobnosť žiakov. V zmysle vyššie uvedeného má zákonný zástupca nárok na OČR. Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste počas prerušenia prevádzky ZŠ odsledovali zdravotný stav Vašich detí.

      Týmto opatrením chceme zamedziť nakazeniu zdravých detí, nakoľko predpokladáme, že do nedele sa u nakazených, zatiaľ nepríznakových, prípadne minimálne príznakových detí, ochorenie prejaví a môžu sa začať liečiť a zároveň neprídu do kontaktu so zdravými deťmi.

      Prosíme Vás, aby ste v pondelok priniesli do školy len bezpríznakové zdravé deti. Ďalšie informácie v tejto veci Vám poskytneme v pondelok.

     • Prerušenie prevádzky MŠ - 9.12.2022 z dôvodu vysokej chorobnosti detí

     • Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Strážske námestie 543/1, 058 01 Poprad zastúpená riaditeľkou školy Ing. Beátou Spodnou Vám týmto oznamuje, že v súlade s prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade a po dohode so zriaďovateľom školy, na základe potvrdenej opakovanej chybovosti žiakov takmer 50% sa z vyššie uvedených dôvodov v našej materskej škole

       

      PRERUŠUJE výchovno-vzdelávací proces od 9.12. -11.12.2022.

      Výchovno-vzdelávací proces sa začne dňa 12.12.2022.

       

      Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste počas prerušenia prevádzky MŠ odsledovali zdravotný stav vašich detíTýmto opatrením chceme zamedziť nakazeniu zdravých detí, nakoľko predpokladáme, že do nedele sa u nakazených, zatiaľ nepríznakových, prípadne minimálne príznakových detí, ochorenie prejaví a môžu sa začať liečiť a zároveň neprídu do kontaktu so zdravými deťmi. Prosíme, aby ste v pondelok priniesli do škôlky len bezpríznakové zdravé deti, nakoľko nás ešte čaká vianočná besiedka a radi by sme sa tam stretli v čo najväčšom počte. Rodič má nárok na OČR.

       

      Montessori Akadémia Poprad

       

     • Slávnosť svätého Mikuláša v našej Akadémii

     • Ďakujeme našim školákom, ktorí si pre škôlkarov pripravili nádherný program o svätom Mikulášovi. Dozvedeli sme sa od nich napríklad to, že sa svätý Mikuláš narodil v roku 270 v meste Patara a ešte aj omnoho viac historických faktov z jeho detstva a života. Dobré skutky z jeho života nám priblížili krásnym divadielkom o troch chudobných dcérach. No a samozrejme, keďže tento deň je o láske a obdarovaní darčekmi, potešili sa nimi všetky deti a nezabudli sme ani na rodičov, ktorým v tento deň naše deti pripravili sladké prekvapenie z ❤️

     • Nastal čas na spoznávanie nášho sveta 🪐✨

     •  The big picture ”

      Školský rok začína vždy rozprávaním Veľkých príbehov. ,,Veľké“ sa nenazývajú náhodou. Sú plné veľkých obrazov, prepojených celkov, veľkých otázok, veľkého úžasu a veľkých výziev. Veľké príbehy dávajú učivu rámec, ktorý pomáha deťom zasadiť detaily do celku. 🤓

      Prvý veľký príbeh je venovaný vzniku Zeme 💥🌎

      Je to príbeh o úplnom začiatku, o vzniku vesmíru a našej Zeme. Deťom sa v rámci neho predstavia tri skupenstva látok a niektoré fyzikálne a chemické vlastnosti. Prvý veľký príbeh rozprávame každý rok na začiatku roka, aby vyvolal úžas a nadšenie učiť sa! 🕵️‍♀️👨‍🔬

     • Návšteva regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach 🤲

     • "Ruka je nástrojom inteligencie."

      V utorok sme navštívili regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Košiciach. Maria Montessori poukázala na to, aký je dôležitý pohyb ruky. Dieťa potrebuje manipulovať s predmetmi, dotýkať sa ich, pohybovať s nimi. Cez manipuláciu rukami sa rozvíja myseľ. Samotný pokrok nezávisí ani tak na samotnom predmete, ale na tom, ako sa používa. Aj preto je premyslený, pomalý a dôsledný spôsob, akým pedagóg sprevádza dieťa pri týchto aktivitách či pri prezentácii materiálu tak dôležitý.

     • Adaptačný týždeň pre novoprijaté deti 👨‍👩‍👧

     • Na konci augusta organizujeme adaptačný týždeň pre novoprijaté deti. Do škôlky chodia detičky spolu s rodičmi, spoznávajú nové prostredie, montessori aktivity, pani učiteľky a nových kamarátov. Ľahko a bez zbytočného stresu tak zvládnu septembrový nástup do škôlky ❣️

     • Rozlúčka s predškolákmi 🎉🎓

     • Na konci školského roka sme sa rozlúčili aj s našimi predškolákmi. Prajeme im aby ich radosť z poznávania sprevádzala na ich ceste za úspešným a hodnotným životom !

   • Kontakt

    • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
    • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad Slovakia
    • +421 915 972 513
  • .

  • Mapa

  Počet návštev: 39129