Elektronická prihláška


 • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola


  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku
  2024/2025


  Odbor

  Odbor:


  Základné údaje dieťaťa

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Rodné číslo:

  Rodné priezvisko:

  Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie tlačív (napr. osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania)

  Miesto narodenia:

  Okres:

  Národnosť:

  Občianstvo:

  Materinský jazyk - primárny si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve, iný - dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku.

  Primárny materinský jazyk:

  Iný:


  Trvalý pobyt

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  Okres:

  PSČ:


  Rodičia

  Adresát korešpondencie:

  Otec

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email otca:

  Číslo na mobil:

  Rodné priezvisko:

  Ulica a číslo:

  PSČ:

  Mesto:

  Zamestnanie:

  Zamestnávateľ:

  Matka

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email matky:

  Číslo na mobil:

  Rodné priezvisko:

  Ulica a číslo:

  PSČ:

  Mesto:

  Zamestnanie:

  Zamestnávateľ:


  Rodina a súrodenci

  Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:


  Súhlas


  Poznámka

  Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

  Poznámka:


  Do poznámky prosím uveďte termín nastupu dieťaťa. 

   

   

  V

  dňa


  Opíšte prosím text z obrázka

   • Kontakt

    • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
    • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad
     Slovakia
    • +421 915 972 513
  • .

  • Mapa

  Počet návštev: 6626