• Úloha učiteľa - centrom pozornosti je dieťa

   • 20.02.2018 15:04
   • Centrom pozornosti je dieťa, nie učiteľ. Úloha učiteľa je zameraná na prípravu učebných materiálov a na uspokojenie potrieb a záujmov detí v triede. V montessori triede sa namiesto na denný plán hodín učiteľ zameriava na dieťa ako osobu, hoci pre dieťa plánuje denné aktivity, musí byť pripravený na zmeny záujmu dieťaťa, tempa v ktorom sa učí či náladu dieťaťa. Učiteľ nepredstavuje dominantnú autoritu a nevytvára primárnu aktivitu v procese učenia, práve naopak dieťa sa učí vlastnou činnosťou a učiteľ predstavuje sprievodcu a pomocníka v tomto prirodzenom procese

   • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Montessori akadémia Poprad
    • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad
    • rodinapp@centrum.sk
    • +421 915 972 513
  • Mapa