Mini Farma Montessori akadémie

  • Naša škola sa nachádza v prímestskej časti mesta Poprad v Stážach pod Tatrami. Škola sa tak nachádza blízko centra a zároveň ponuka deťom nádherne vidiecke prostredie.

   Vďaka grantu od karpatskej nadácie a nášmu odbornému garantovi tohto projektu sme pre deti a našich žiakov Montessori akadémie mohli vytroviť unikátny projekt prírodnej edukačnej záhrady s mini farmou.

   Deti získaju možnosť výučby prírodovedných predmetov v eko učebni, budú si môcť vyskúšať spracovanie a využitie vlastnoručne dopestovaného ovocia a zeleniny. Mini farma umožní deťom denný kontakt so zvieratami pri kŕmení, starostlivosti a pozorovaní.

   Záhrada bude mať aj oddychovú a hraciu zónu s hmatovým chodníkom, jazierkom a prvkami, ktoré umožňujú deťom prirodzený rozvoj psychomotorických zručnosti.

   Pri starostlivosti o domáce zvieratá sa deti učia, ako prejavovať lásku, empatiu, súcit a úctu k všetkému živému. Je to súčasťou Kozmickej výchovy - základného kameňa Montessori filozofie, ktorá učí vzájomnej prepojenosti všetkého, čo tvorí náš svet.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakt

    • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
    • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad
     Slovakia
    • +421 915 972 513
  • .

  • Mapa

  Počet návštev: 5227