• Montessori trieda poskytuje deťom príležitosť študovať vlastným tempom, v prostredí, ktoré rozvíja lásku k učeniu.

     Učiteľ v triede Montessori sprevádza dieťa na ceste poznávania a vytvára prostredie, v ktorom sa cíti bezpečne.

     Deti prijímajú zodpovednosť za svoje vlastné učenie a majú priestor venovať sa podrobne témam, ktoré ich zaujímajú.

     Pracujú na vlastných výskumoch a projektoch. Využívajú mnoho materiálov a pomôcok, ktoré sú veľmi konkrétne a vďaka tomu pomáhajú učivu lepšie porozumieť.

     Každé dieťa pracuje vlastným tempom na vlastnom učebnom pláne.

     Plán vzdelávania pre deti od 6 do 12 rokov sa deťom odovzdáva v prepojených súvislostiach (bez delenia na predmety).

    • Kontakt

     • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
     • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad
      Slovakia
     • +421 915 972 513
   • .

   • Mapa

   Počet návštev: 2118