• 6-9

    • Základná škola Montessori akadémie je malá škola rodinného typu. Vznikla ako prirodzené pokračovanie materskej školy a ako reakcia na žiadosť rodičov, ktorí si priali, aby ich deti mohli pokračovať vo vzdelávaní podľa Márie Montessori. V Montessori akadémii pomáhame deťom naplno rozvinúť ich potenciál, prirodzenú túžbu objavovať a učiť sa s radosťou. Vyučujeme anglický jazyk už od prvej triedy.

     Sme presvedčení, že najdôležitejšie obdobie pre vzdelávanie detí nie je stredná, či vysoká škola, ale prvých 12 rokov života. Práve v tomto období sa u detí formuje zmysel pre vnímanie sveta, ich charakter, obraz seba samého, základné schopnosti a vedomosti. U nás je dieťa brané ako rovnocenný partner, ktorý s pomocou učiteľa rozvíja svoj vlastný potenciál.

     Cieľom nášho vzdelávania je u detí rozvinúť akademickú excelentnosť, tvorivú myseľ, pevný charakter, ducha služby ostatným, pocit spolupatričnosti a jednoty s ostatnými ľuďmi a naučiť ich samostatne uvažovať, rozhodovať sa a preberať zodpovednosť. Veríme, že inteligencia, tvorivosť  a predstavivosť sa ukrýva v každom dieťati. Chceme, aby deti milovali učenie, aby sa učili z vlastnej vnútornej motivácie a nie za odmeny, či známky, ktoré využívajú tradičné školy, V Montessori akadémii presahujeme hranice tradičného vzdelávania.

    • Kontakt

     • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
     • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad
      Slovakia
     • +421 915 972 513
   • .

   • Mapa

   Počet návštev: 7131