• Organizácia dna:

      6.30 -  8.00  - schádzanie deti

      8.00 -  9.30  - individuálna práča s montessori materiálmi a desiata

      9.30 - 10.00  - stretnutie na elipse a vzdelávacia aktivita k danej téme týždňa

     10.00 -  11.30   - pobyt vonku

       11.30 -  12.00  - obed

      12.00 -  14.00  - odpočinok na Lehôtku

      14.00 -   16.00 - olovrant, popoludňajšia vzdelávacia aktivita k danej téme týždňa a voľna hra

      16.00 -   16.30  - rozchádzanie deti

    • Kontakt

     • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
     • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad
      Slovakia
     • +421 915 972 513
   • .

   • Mapa

   Počet návštev: 2214