• Vzdelávací program pre vek 2-3 je v montessori akadémii navrhnutý tak, aby adekvátne reagoval na prirodzene vývinové potreby deti v tomto veku. Montessori akadémia ponuka pre vaše dieťa podnetné vzdelávacie prostredie, ktoré je vybavene didaktickými materiálmi navrhnutými Dr. Máriou montessori špeciálne pre toto obdobie vývinu.

     Naším cieľom je:

     1. Rozvoj nezávislosti, autonómie a samostatnosti vášho dieťaťa

     2. Rozvoj pohybových zručnosti, koordinácie pohybov, hrubej a jemnej motoriky vášho dieťaťa

     3. Rozvoj efektívnych komunikačných zručnosti vášho dieťaťa

    • Kontakt

     • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
     • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad Slovakia
     • +421 915 972 513
   • .

   • Mapa

   Počet návštev: 1988