• Špeciálny montessori materiál

   20.02.2018 01:46

   Montessori materiál predstavujú špeciálne didaktické pomôcky, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožnil deťom pochopiť abstraktné pojmy konkrétnou praktickou skúsenosťou. Zvlášť dôležité je, že každý materiál je navrhnutý s vlastnou kontrolou chýb, čo umožnuje dieťaťu zistiť výsledok nezávisle od učiteľa.

  • Oblasti vzdelávania

   20.02.2018 01:59
   Oblasti montessori vzdelávania sú rozdelené do piatich kľúčových oblastí – Praktický život, Zmyslová výchova, Jazyk, Matematika a Kozmická výchova.  Viac a jednotlivých oblastiach sa môžete dočítať tu. Tieto oblasti sú založené na skutočnosti, že vzdelávanie je proces, ktorý nie je určený vekom dieťaťa, ale osobitým tempom za ktoré dieťa získa určitú zručnosť alebo vedomosť a posunie sa na ďalšiu oblasť.
  • Úloha učiteľa - centrom pozornosti je dieťa

   20.02.2018 15:04

   Centrom pozornosti je dieťa, nie učiteľ. Úloha učiteľa je zameraná na prípravu učebných materiálov a na uspokojenie potrieb a záujmov detí v triede. V montessori triede sa namiesto na denný plán hodín učiteľ zameriava na dieťa ako osobu, hoci pre dieťa plánuje denné aktivity, musí byť pripravený na zmeny záujmu dieťaťa, tempa v ktorom sa učí či náladu dieťaťa. Učiteľ nepredstavuje dominantnú autoritu a nevytvára primárnu aktivitu v procese učenia, práve naopak dieťa sa učí vlastnou činnosťou a učiteľ predstavuje sprievodcu a pomocníka v tomto prirodzenom procese

   • Kontakt

    • Montessori akadémia Poprad
    • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad
    • rodinapp@centrum.sk
    • +421 915 972 513
  • Mapa