• Rešpektovanie dieťaťa - Sloboda

   20.02.2018 15:00

   " Pomôž mi aby som to dokázal sám ". Sloboda tvorí základný kameň na ktorom sú položené všetky ostatné princípy Montessori.  Učitelia prejavujú rešpekt voči deťom tým, že im poskytujú možnosť učiť sa o veciach, po ktorých oni sami túžia. Prostredníctvom slobodnej vôle sa deti stávajú nezávislé a rovnako rešpektujúce voči ostatným.

  • Senzitívne obdobia

   20.02.2018 15:01

   Mária Montessori verila, že deti počas dospievania prechádzajú špecifickými etapami, kedy sú najviac otvorený a schopný získať určité zručnosti a vedomosti.  Označujeme ich ako Senzitívne obdobia. Tieto obdobia naznačujú zmeny správania dieťaťa ako napríklad intenzívny záujem pre určité aktivity. V montessori triede je úlohou učiteľa byť dobrým pozorovateľom týchto senzitívnych období, na základe ktorých učiteľ vedie deti na aktivity a materiály, ktoré sú vhodné pre ich štádium vývinu. Takto sa vytvára optimálne prostredie pre rozvoj dieťaťa

  • Absorbujúca myseľ

   20.02.2018 01:20

   Vo vývine dieťaťa je najdôležitejšie obdobie prvých šiestich rokov. Vo svojom výskume Mária montessori toto obdobie opisuje ako Obdobie absorbujúcej mysle, kedy myseľ dieťaťa ľahko absorbuje všetky informácie zo sveta okolo seba.  Takto sa deti veľmi rýchlo a nevedome učia bez vynaloženia veľkého úsilia. Zároveň je to najdoležitejšie obdobie pre rozvoj inteligencie, koordinácie a nezávislosti. 

  • Vekovo zmiešané skupiny

   20.02.2018 15:01

   V montessori je bežne, že deti vyrastajú vo vekovo zmiešanej komunite.  Vďaka takejto štruktúre sa mladšie deti učia od starších a staršie deti preberajú zodpovednosť za vedenie mladších.  Deti sú takto vedené k vzájomnému učeniu, tímovej práci a rešpektovaniu ostatných   

  • Prirodzené prostredie

   20.02.2018 15:03

   Doktorka Mária Montessori uskutočnila rozsiahly výskum v oblasti vývinu detí počas celého života. Prišla nato, že deti sa učia najlepšie v prirodzenom prostredí, kde majú slobodu pohybu a nezávislú možnosť rozhodovať sa.  Montessori materiál je uložený v poličkách vo výške detí, je voľne prístupný a ponúka široké spektrum aktivít, ktoré rozvíjajú potenciál dieťaťa a prebúdzajú jeho záujem a skúmanie nových oblastí.  Cieľom montessori triedy je vytvoriť harmonický vzdelávací priestor, ktorý podporuje nezávislé a prirodzené vzdelávanie.

   • Kontakt

    • Montessori akadémia Poprad
    • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad
    • rodinapp@centrum.sk
    • +421 915 972 513
  • Mapa